Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Strona główna

Wydział Teologii UWM w Olsztynie

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM w Olsztynie

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

Polskie Towarzystwo Mariologiczne

 

Curriculum vitae

 

Informacje zawodowe

Stopień: Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Główne kierunki badań

Teologia dialogu, teologia mass mediów, teologia historiozbawcza

Antropologia teologiczna w perspektywie mariologicznej i hagiograficznej, hagiologia

Informacje biograficzne

·       Katarzyna Anna Parzych-Blakiewicz, ur. 1968 r.

·       Magisterium: Warmiński Instytut Teologiczny Historyczno-Pastoralny w Olsztynie agregowany do PAT w Krakowie. Praca magisterska nt. „Środki masowego przekazu w trosce o dobro rodziny według nauczania Kościoła” napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Borzyszkowskiego; obroniona w 1994 r.

·       Licencjat Kościelny: Warmiński Instytut Teologiczny afiliowany do PAT w Krakowie. Praca licencjacka nt. „Rozwój antytezy Ewa-Maryja od Katechizmu Rzymskiego do Katechizmu Kościoła Katolickiego (1566-1992)” napisana pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego; obroniona w 1997 r.

·       Doktorat: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Dysertacja doktorska nt. „Dialog jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II” napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Borzyszkowskiego; recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń (KUL), ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (PAT); obroniona 17 IV 2000 r.

·       Habilitacja: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Monografia pt.: Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010. Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), ks. prof. dr hab. Mirosław Kowalczyk (KUL), ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM); kolokwium: 5 VII 2011 r.

·       Członkostwo w organizacjach i towarzystwach:

-        od 2000 r. – członek rzeczywisty Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, a od 2006 Towarzystwa Teologów Dogmatyków

-        od 2005 r. – członek stowarzyszony Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

-        od 2017 r. – członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

·       Aktualne stanowiska i funkcje:

-        od 1 września 1999 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

-        od 1 kwietnia 2012 r. – profesor nadzwyczajny UWM w Olsztynie

-        od 17 listopada 2014 r. – redaktor naczelny rocznika naukowego „Forum Teologiczne”

-        od 1 stycznia 2015 r. – kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM w Olsztynie

-        od 1 września 2016 r. – prodziekan ds. nauki na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

Publikacje dostępne w Internecie:

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Parzych-Blakiewicz

Academia.edu: https://uwm-pl.academia.edu/KatarzynaParzychBlakiewicz

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-22