Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2015-2016               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

Man.png

profesor nauk rolniczych

dyscypliny: kształtowanie środowiska, agronomia

specjalności: chemia rolna, chemia środowiska, kształtowanie środowiska, ochrona środowiska.

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 33 02;
0-89 523 39 76
Fax: 0-89 523 39 76

e-mail: miroslaw.wyszkowski@uwm.edu.pl

 Oryginalne prace twórcze         Podręczniki i skrypty         Komunikaty naukowe        Inne publikacje        

 

Doktorat 1994, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolniczy, promotor - prof. dr hab. Zdzisław Ciećko.

 

Habilitacja 2002, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 

Tytuł naukowy 2007, profesor nauk rolniczych

 

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE 

 


1.      Możliwości ograniczenia negatywnego wpływu metali ciężkich na glebę i rośliny przez stosowanie różnych substancji;

2.      Wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i innymi kontaminantami na jej właściwości biologiczne;

3.      Badania nad neutralizacją skażenia gleb i roślin substancjami ropopochodnymi;

4.      Plonowanie i relacje między niektórymi jonami w roślinach w zależności od formy i dawki nawozów mineralnych;

5.      Kształtowanie się plonu i jakości bulw ziemniaka oraz ich zdolności do przechowywania w zależności od nawożenia. 

 

 

 PROMOCJE DOKTORSKIE 

 


1.      2006: Rola wybranych substancji neutralizujących w łagodzeniu skutków zanieczyszczenia gleby benzyną i olejem napędowym, Agnieszka Ziółkowska.

2.      2009: Wykorzystanie kompostu, zeolitu i tlenku wapnia w łagodzeniu skutków zanieczyszczenia gleby chromem, Maja Luiza Radziemska.

3.      2012: Możliwości ograniczenia wpływu oleju opałowego na gleby i rośliny, Veranika Sivitskaya.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: