Moja strona www


miejsca
mapy
projekt
pytania
linki

Napisz do mnie

Wydawnictwo Regionalista
Tajemnice Warmii i Mazur
Epizody z Prus
Kolejne Tajemnice Warmii i Mazur
Tajemnice Warmii i Mazur oraz Północnych Prus

Projekt


Cele...

Strona internetowa "Moje Miejsca" powstała w celu zbierania i przekazywania informacji o ciekawych obiektach, związanych z bardzo szeroko pojętą techniką, znajdujących się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatywa ta jest całkowicie niekomercyjna. Z założenia na stronie będą umieszczane zwięzłe opracowania wykonywane przez różne osoby, mające zachęcić do rodzinnych i towarzyskich wycieczek plenerowych i poznawania regionu. Wybór opisywanych miejsc w pierwszej kolejności uwzględnia walory estetyczne, w drugiej poznawcze, w trzeciej techniczne.

Nie napiszemy, że "na stronie publikowane zostanę jedynie rzetelne i zweryfikowane informacje" - wrecz przeciwnie: materiały to gromadzone mogą zawierać niejasności, przypuszczenia i domysły. Liczymy, że część z nich zostanie z czasem przez nas lub też przez czytelników serwisu wyjaśniona lub uzupełniona. Celem serwisu nie jest też dokładne opisywanie poszczególnych miejsc (to już można wyszukać samemu), lecz jedynie pokazanie ich istnienia.

Współpraca...

Strona "Moje miejsca" jest otwarta dla wszelkich nadsyłanych informacji i materiałów. Chętnie zamieścimy nowości lub też uzupełnienia dotychczas istniejących opisów. Istotne jest, aby autor samodzielnie opracował treść opisu, zakwalifikował obiekt do odpowiedniej grupy (powiatu, gminy) a także, aby posiadał prawa autorskie do tekstów oraz zdjęć. Opis, po zaakceptowaniu, umieszczony zostanie na stronie i opatrzony nazwiskiem oraz datą publikacji.

W serwisie utworzyliśmy też dział Pytania, w którym planujemy poruszać różne wątki, licząc na pomoc z Państwa strony...

Osoby...

Obecnie w projekcie biorą udział trzy osoby:

  • Tomasz Sowiński - autor większości opisów i zdjęć w serwisie; główna osoba zajmująca się wyszukiwaniem i pozyskiwaniem materiału do serwisu; autor książek "Tajemnice Warmii i Mazur" oraz "Epizody z Prus".
  • Piotr Drogosz - autor cześci opisów w serwisie oraz pomysłodawca i wykonawca działu zawierającego mapy.
  • Wojciech Sobieski - autor cześci opisów i zdjęć w serwisie; pomysłodawca założenia strony internetowej, jej autor i administrator; koordynator projektu.