Dr. Sławomir Kalinowski

Associate professor


Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw.
UNIVERSITY DEPARTMENT
My address:
Sławomir Kalinowski
Warmia and Mazury University in Olsztyn
Faculty of Environment Management and Agriculture
Department of Chemistry
10-728 Olsztyn
Poland
tel. (+48) 89 5233711
fax: (+48) 89 5234801
e-mail: kalinow@uwm.edu.pl
Internet: http://pracownicy.uwm.edu.pl/kalinow/

Curriculum vitae
Publications
Patents
Conferences
PhD Thesis
Habilitation
Scientific activity
Project IMPREC

ksiazka 3
Kalinowski S., Electrochemical Methods and Their Application, in Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, Ed. A. Ottova-Leitmanova, Elsevier Academic Press, Amsterdam 2005, p. 1-47.

Elsevier Academic Press

More about the book ...

ksiazka 2
Kalinowski S., Elektrochemia membran lipidowych. Od błon komórkowych do biosensorów. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004.

ksiazka 1 Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000.

Last modified: 9 February 2020