kiklewicz_www

Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej.
Dyrektor Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
Redaktor naczelny czasopisma "Przegląd Wschodnioeuropejski" (ISSN 2081-1128).
Redaktor wydawanych w Wydawnictwie UWM serii monografii naukowych: "Studia z teorii poznania i filozofii języka", "Studia z teorii komunikacji i medioznawstwa" oraz "Studia Polsko-Wschodnie".
Autor ponad 450 publikacji, w tym ponad 20 monografii. Publikuje w języku angielskim, białoruskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i ukraińskim na Białorusi, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Austrii, Bułgarii, Kazachstanie, Niemczech, Polsce, Rosji i Serbii. Przedmiotem zainteresowań jest teoria i filozofia języka, metodologia badań lingwistycznych, socjologia językoznawstwa, gramatyka funkcjonalna, składnia semantyczna, komunikologia i pragmatyka językowa, psycholingwistyka i semantyka kognitywna, semantyka logiczna, językoznawstwo konfrontatywne: polsko-wschodniosłowiańskie oraz słowiańsko-germańskie.
Kierownik bądź wykonawca kilku projektów naukowo-badawczych, w tym realizowanych we współpracy międzynarodowej: zrealizował projekty w ramach grantów: Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki (1999), Komitetu Badań Naukowych (dwa projekty: 2001-2004 oraz 2002-2004), Fundacji na Rzecz Popierania Nauki - Fonds der Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF (Austria; 1993-1994), Fundacji imienia Aleksandra von Humboldta (Niemcy; 1997-1998 i kolejne lata), Narodowego Centrum Nauki (2014-2017).
Jest członkiem dwóch Komisji przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów: Komisji Stylistycznej oraz Komisji Lingwistyki Dyskursu, a także członkiem Socjetas Humboldtiana Polonorum,  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Lista publikacji     Prace naukowe     Tfu... rczość

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 11-06-21