Prof. dr hab. inż. Wojciech Sobieski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 11
e-mail: wojciech.sobieskiatuwm.edu.pl
tel.: (89) 5-23-32-40
fax: (89) 5-23-32-55
Wojciech Sobieski


GNU Fortran z elementami wizualizacji danych Prace dyplomowe w OpenOffice Termodynamika w eksperymentach Granularne Ośrodki Porowate Krętość Ośrodków Porowatych - Podejście Algorytmiczne

Dane osobowe

Imię i Nazwisko: Wojciech Sobieski
Stanowisko: profesor UWM
Miejsce i rok urodzenia: Olsztyn, 7 maja 1972
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: córka, syn

Przebieg nauki

Ukończone szkoły i studia:

Wyróżnienia i nagrody:

Stopnie naukowe:

Zainteresowania naukowe:

Charakterystyka działalności naukowej - szczegóły

Charakterystyka działalności dydaktycznej - szczegóły

Charakterystyka działalności organizacyjnej - szczegóły

Praca za granicą

Staże naukowe zagraniczne:

Staże naukowe krajowe:

Staże inne:

Inne doświadczenia zawodowe

Opracowania programowe kursów komputerowych realizowanych w ramach współpracy z akredytowaną firmą szkoleniową Infosoft w Olsztynie:

Materiały opracowane na potrzeby szkoleń w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym:

Przebyte kursy i szkolenia:

Zainteresowania

Moje miejsca Moje miejsca Moje miejsca
Moje miejsca
http://www.uwm.edu.pl/edu/sobieski